Aanmelden / Inschrijven
schooljaar
2020-2021

Vanaf 13 mei 2020 start de vrije inschrijvings­periode voor het 1ste jaar
en heb je nog de mogelijkheid om in te schrijven op de school zelf.

Je kan ons telefonisch contacteren via het nummer 02 356 68 68.
Voor het 2de tot het 7de jaar is inschrijven mogelijk vanaf 6 juni 2020.

Maar iedereen kan nu reeds aanmelden.
==> naar aanmeldingsfiche


Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Okan

Onze school behoort tot de Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant vzw OZCS die zelf dan weer deel uitmaakt van de overkoepelende Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

Zij organiseren het onderwijs in onze school en zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Onze school werkt dan ook vanuit een opvoedingsproject dat door de “Zusters van Vorselaar” wordt aangeboden vanuit een christelijk bezielde, eigentijdse en totale persoonlijkheidsvorming voor elke jongere.

Vanuit die optiek biedt ook het Sancta Maria Instituut te Lembeek een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod in een warme en kleinschalige schoolcultuur waarbij er aandacht is voor iedereen, van kleuteronderwijs, over lager onderwijs tot secundair onderwijs met een breed aanbod aan studiedomeinen.