Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


Schoolbestuur


Onze school behoort tot de Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant vzw OZCS die zelf dan weer deel uitmaakt van de overkoepelende Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar.

Zij organiseren het onderwijs in onze school en zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Onze school werkt dan ook vanuit een opvoedingsproject dat door de “Zusters van Vorselaar” wordt aangeboden vanuit een christelijk bezielde, eigentijdse en totale persoonlijkheidsvorming voor elke jongere.

Vanuit die optiek biedt ook het Sancta Maria Instituut te Lembeek een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod in een warme en kleinschalige schoolcultuur waarbij er aandacht is voor iedereen, van kleuteronderwijs, over lager onderwijs tot secundair onderwijs met een breed aanbod aan studiedomeinen.