Bedrijfs- en commerciële organisatie - Application & databeheer - Onthaal & Sales
Handel - Informatica - Talen - Office - Retail - Logistiek - Duaal leren - Okan


Historiek
Donche

Voorgeschiedenis van het Sancta Mariainstituut

Vooraleer de school in Lembeek een feit was, had pastoor Oudens op het einde van de vorige eeuw al zijn diplomatieke kwaliteiten moeten aanwenden om het zover te krijgen.  In 1899 vroeg hij de Zusters van Vorselaar om in Lembeek met een school te starten en drie zusters van hen kwamen naar Lembeek.  Gedurende vele jaren zullen de zusters in samenwerking met de parochie, ouders en leerkrachten hard moeten werken om de school zoals ze nu is uit te bouwen.

Belangrijke data bij de oprichting van de school

1900: oprichting van de kleuterschool in wat nu de Drukkerij Verschelde is
1913: oprichting van de wijkschool Hondzocht
1928: de zusters starten met een avondcursus 'Snit en Naad' voor meisjes die de lagere school verlieten
1949: de avondschool wordt omgevormd tot dagonderwijs; de middelbare school voor Familiale Opleiding was geboren. Gedurende vijf jaar werken religieuzen zonder wedde.
1955: de nieuwbouw wordt ingehuldigd, later komen er nog 4 nieuwe klassen en een moderne turnzaal bij
1959: de familiale opleiding wordt een handelsopleiding, de handelsschool is geboren
1973: de afdeling bureelwerken wordt opgericht
1981: invoering van het VSO en het gemengd onderwijs; tijdens de daaropvolgende jaren groeide de school uit tot een volwaardige secundaire school met verschillende richtingen waaronder secretariaat-talen, handel, informatica.
1989: invoering van de huidige onderwijsstructuur
1998: de pedagogische samenwerking met het Sint-Godelieve-Instituut (Lennik) wordt opgestart.
1999: vanaf 1999 behoort het SMI tot de scholengemeenschap Karidnaal Cardijn (SGKC)
1999: oprichting van de studierichting Informaticabeheer (TSO)
2003: invoering van een lesuur algemene vorming in de eerste en tweede graad
2004: gecoördineerde samenwerking met het Sint-Godelieve-Instituut (Lennik) en het Immaculata Maria-Instituut (Roosdaal) wordt opgestart.
2006: oprichting van de studierichting verkoop (BSO)
2009: Sancta Mariainstituut blaast als handelsschool 50 kaarsjes uit.
2015: 115 jaar Sancta Maria Lembeek
2015: opstart OKAN
2016: oprichting van de studierichting 7 Logistics (BSO)
2018: start Duaal Logistiek (BSO)
2019: start vernieuwing secundair onderwijs